+48 32 307 60 66 biuro@teamsupport.pl
Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Team Support Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000684847, NIP 6312671434, REGON 367466620.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO takich, jak:

 • umożliwienia świadczenia usługi
 • realizacji zawartej umowy,
 • celach, do których udzielona została zgoda, np. rekrutacji,
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Team Support sp. z o.o.:

 • monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie raportów,
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą — przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z naszym Koordynatorem ochrony danych osobowych pod adresem: biuro@teamsupport.pl bądź za pomocą poczty tradycyjnej poczty na adres: ul. Okrężna 8, 44 – 100 Gliwice.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania okresu przydatności do realizacji celów z nimi związanych bądź do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje dane osobowe zostały pozyskane na podstawie Twojej zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.