Kontakt

Skontaktuj się z nami. Priorytetem Team Support Sp. z o.o. jest zaspokojenie Państwa potrzeb kadrowych. Naszym celem jest sukces naszych Klientów.

Team Support sp. z o.o.
ul. Okrężna 8
44-100 Gliwice

NIP 631 26 71 434
REGON 367466620

KRS: 0000684847
SĄD REJONOWY W GLIWICACH
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Napisz do nas